KATEGORIJE

 

Sončne celice in sončne elektrarne Bisol

Kaj sploh so sončne celice? Sončno celico sicer srečamo tudi pod imenom fotovoltaična celica. Gre za napravo, ki sončno energijo s pomočjo elektronov pretvori v elektriko. Te sončne celice pa nam dajo več energije, v kolikor so pravokotno usmerjene proti sončni svetlobi. Poznamo tudi več vrst sončnih celic, na primer monokristalne, polikristalne in amorfne sončne celice. Sončne celice so vam mogoče znane tudi iz preprostejših naprav, kot je recimo kalkulator.

Proces omenjenega pretvarjarjanja sončne energije v električno energijo pa je zanesljiv in čist, saj potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Ko se sončni žarki dotaknejo sončne celice, jih polprevodniški materiali v njej določen del vrskajo. Nato energija delcev svetlobe zbija elektrone iz atomov v polprevodniku, kar napelje do tega, da se elektroni ločijo od atomov in nato lahko potujejo skozi material ter ustvarjajo elektriko.

Povprečna življenjska doba sončne celice dosega 40 let. Sicer je energija iz sončnih celic dražja od energije iz tradicionalnih elektrarn, ampak se dolgoročno izplača. Najpomembneje pa je to, da je tovrstno pridobivanje energije prijazno do okolja in kot nalašč primerno za preskrbo območij, ki so odročna.

Zakaj bi se odločili za sončno elektrarno? Osnovni razlog je to, da je sonce dobrina, ki je splošna, kar pomeni, da je je dovolj za vse. Taka energija je tudi najbolj čista energija, ki nam lahko omogoči energetsko samozadostnost in celo zaslužek. Sončne elektrarne tudi ne posegajo okolje, saj so večinoma grajene na objektih, ki že obstajajo. Poleg tega so za okolje popolnoma nemoteče, saj ne onesnažujejo in tudi ne povzročajo hrupa.

Sončne elektrarne Bisol so idealen način pridobivanja električne energije tudi za vse tiste, ki se zavedajo svetovne energetske situacije in si želijo zaščititi naše okolje. Še ena prednost sončnih elektrarn je tudi ta, da ima največji dnevni izplen načeloma v tistem času, kadar je največja in najdražja poraba elektrike. Izgradnja tovrstne elektrarne je razmeroma hitra, poleg tega pa vzdrževanje praktično ni potrebno.

Če spadate pod tiste osebe, kateri si želijo poskrbeti za okolje ter dolgoročno privarčevati, je najbolje, da kontaktirate strokovnjake, ki se ukvarjajo s sončnimi elektrarnami. Kontaktirate lahko podjetje Bisol, lahko pa si ogledate tudi spletno stran omenjenega podjetja. Strokovnjaki vam bodo najbolje povedali, zakaj se odločiti za sončno elektrarno in kaj to pomeni za vaše finančno stanje.

Sončne elektrarne podjetja Metronik Solar

Ste vedeli, da Sonce vsako uro na Zemljo pošlje toliko energije, ki bi jo človeštvo porabilo v enem letu? Res je, sončno obsevanje v velikem številu presega potrebe človeštva po vsej energiji. To pomeni, da so fotovoltaični sistemi, ki izkoriščajo energijo, katero pošilja Sonce, obnovljivi vir prihodnosti. Ta vir prihodnosti pa odlikuje razpršenost, robostnost, modularnost, neslišnost delovanja in pa seveda ekološka neoporečnost.

Seveda pa ni vseeno, kam postavimo sončno elektrarno. Potencial izbrane lokacije je namreč odvisen od sončnega sevanja, ki prispe na določeno mesto. Ta potencial je v Sloveniji dovolj dober, kar pomeni, da je odločitev za sončno elektrarno in postavitev le te, dobra investicija. O tem, kako dobra je sončna elektrarna tudi za okolje, verjetno ni treba posebej poudariti.

Omrežne sončne elektrarne so priključene na elektro distribucijsko omrežje in tako vanj oddajajo električno energijo, ki jo proizvedejo. To pomeni, da te elektrarne preprosto ne morejo delovati, v kolikor niso priključene na omrežje. Poleg tega vam ne zagotavljajo neodvisnega električnega vira. Vendar pa so tovrstne sončne elektrarne v Sloveniji upravičene tudi do subvencije, brez skrbi pa jih lahko obravnavamo kot naložbe z ekološkim značajem.

metronik solarKaj pa otočne sončne elektrarne? Te pa so prava rešitev za tiste, ki si želijo imeti neodvisen vir električne energije, kadar nimajo možnosti priključitve sončne elektrarne na omrežje. Takšne sončne elektrarne se najbolj uporablja v planinskih kočah in počitniških hišicah ter še kje drugje. Potrebno je omeniti, da tu gre običajno za elektrarne manjših moči, kar pomeni, da pokrivajo električne potrebe tistega objekta, kjer so nameščene.

V Sloveniji pa boste sicer najpogosteje lahko opazili sončno elektrarno na strehi družinske hiše, integrirano izvedbo sončne elektrarne namesto strešne kritine, sončno elektrarno na ravnih strehah in pa prostostoječo izvedbo sončne elektrarne.

V kolikor bi bili radi še bolj prijazni okolju in vas zanima še več o elektrarnah prihodnosti, vam priporočam, da obiščete spletno stran podjetja Metronik Solar. Ekipa omenjenega podjetja ima namreč izkušnje pri gradnji velikega števila sončnih elektrarn, uredi pa vam tudi vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev. Pomembno je tudi to, da podjetje pri samem načrtovanju in nato izvedbi, sledi najvišjim standardom in kvaliteti. Naredite nekaj dobrega za prihodnost Zemlje tudi vi.

Sončne elektrarne Sončni sistemi

Fotonapetostni (PV) sistemi neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno. Delimo jih na:

o samostojne PV-sisteme, ki oskrbujejo z električno energijo porabnike znotraj lokalnega
električnega omrežja. Med njimi ločimo:
• PV sisteme brez ali z akumulatorjem (slika 1),
• PV sistemi z enosmernimi porabniki ali izmeničnimi porabniki,
• čiste ali hibridne PV-sisteme (v kombinaciji z drugimi generatorji električne energije).
o omrežne PV-sisteme, ki so oddajajo električno energijo v električno omrežje in jih zato
imenujemo sončne elektrarne. Med njimi ločimo:
• razpršene sisteme (hišne sončne elektrarne) in
• centralne sisteme (velike sončne elektrarne z močjo nad 100kWp)

Naložba v sončno elektrarno investitorju v Sloveniji prinese visok in varen donos. Investicija se povrne v povprečju v 6 do 8 letih z upoštevanimi vsemi stroški. Vse je odvisno od velikosti in orientacije elektrarne, zahtevnosti gradnje, izbire komponent in kvalitete celotnega inženiringa.

Ponudnik sončnih elektrarn:

Sončni sistemi ®

 
 
 
 
 

Izvedba MojWeb